محاسبه متراژ سنگ کابینت

نحوه محاسبه متراژ صفحه کابینت (مقدار سنگ اسلب مورد نیاز)

هنگام خرید سنگ طبیعی برای صفحه کابینت، نحوه محاسبه متراژ صفحه کابینت (مقدار سنگ) مورد نیاز کمی پیچیده تر از محاسبه متراژ برای صفحات MDF، کورین و یا کوارتز مصنوعی می باشد. دلیل این امر ، طبیعی بودن محصول و نبود سایز استاندارد برای طول و عرض اسلب سنگ طبیعی می باشد. در واقع ابعاد اسلب سنگهای طبیعی بسته به نوع و ابعاد کوپ (بلوک) سنگ مورد نظر متفاوت هستند و حتی ممکن است اسلب های تولید شده از یک بلوک (به علت شکل نا منظم بلوک سنگ) نیز با هم در ابعاد دارای تفاوت هایی باشند. به عنوان مثال ممکن است یک اسلب ابعاد ۲۶۰x160x2 داشته باشد در حالیکه اسلب دیگری از همان نوع سنگ (ولی یک بلوک متفاوت) دارای ابعاد  ۳۰۵x178x2 باشد.  اینکه چه مقدار (چند ورق) اسلب کفاف کابینت شما را می دهد به فاکتور های متعددی از قبیل ابعاد اسلب سنگ، ابعاد صفحه کابینت، جزیره و سنگ بین کابینتی (دیوار)، محل درزهای صفحه کابینت، و نیز چیدمان و جور کردن طرح سنگ (بوک مچ) در صورت نیاز بستگی دارد و دقیقاً به همین دلیل است که می گوییم محاسبه دقیق مقدار سنگ مورد نیاز کمی پیچیده است. در ادامه با ذکر یک مثال به بررسی تک تک این فاکتورها و نحوه تاثیر گذاری آنها در متراژ سنگ مورد نیاز می پردازیم.

چند متر سنگ مورد نیاز است؟

برای شروع محاسبه تصور میکنیم که ابعاد حدودی صفحات کابینت یک آشپزخانه از طرف خریدار به شرح زیر اعلام شده و اسلب سنگ طبیعی با ابعاد مشخص شده در تصویر نیز از طرف ایشان انتخاب و تایید گردیده است. با توجه به ابعاد اسلب که ۲۸۵×۱۷۸ سانتیمتر می باشد، مساحت هر ورق اسلب ۵٫۰۷ متر مربع می باشد. در ادامه با هم نحوه محاسبه متراژ صفحه کابینت (و مقدار سنگ مورد نیاز) را بررسی می کنیم.

محاسبه متراژ سنگ کابینت

با توجه به طرح شماتیک بالا و ابعاد قید شده، قطعات مورد نیاز مشتری به شرح زیر می باشد:

  • قطعه A = 65x 175 سانتیمتر = ۱٫۱۴ متر مربع
  • قطعه B = 65×220 سانتیمتر = ۱٫۴۳ متر مربع
  • قطعه C = 65x 200 سانتیمتر = ۱٫۳۰ متر مربع

جمع کل متراژ مورد نیاز مشتری برابر مجموع سه قطعه بالاست (متر مربع ۳٫۸۷ = ۱٫۳ + ۱٫۴۳ + ۱٫۱۴). با مقایسه متراژ اسلب و متراژ مورد نیاز سنگ مشخص است که مساحت یک ورق اسلب کاملاً برای این متراژ کافی بوده و حتی مقداری سنگ نیز اضافه خواهد آمد. در واقع این اولین اشتباهی است که اغلب خریداران هنگام محاسبه متراژ مورد نیاز مرتکب می شوند، اما اشتباه آنها کجاست؟ بیاید کمی دقیق تر نگاه کنیم. با قرار دادن قطعات مورد نیاز بر روی اسلب سنگ طبق تصویر پایین براحتی متوجه نکته ای که ابتدا به آن توجه نشده می گردیم. درست است که متراژ یک ورق اسلب مورد نظر مشتری از مقدار سنگ مورد نیاز بیشتر است، اما باید توجه داشته باشیم که همه ی ما خواهان سنگ کابینت با بزرگترین طول ممکن هستیم که تا شاهد کمترین درز در سطح صفحه کابینت باشیم. با این اوصاف هر ورق سنگ با ابعاد فوق برای بیش از دو قطعه صفحه کابینت مورد کفایت نکرده و مجبور به برش قطعه سوم از یک ورق اسلب دیگر خواهیم بود. تا این مرحله متوجه اولین اشتباه رایج خریداران هنگام محاسبه متراژ سنگ مورد نیاز برای صفحه کابینت شده ایم. اجازه دهید یک مرحله فراتر رویم.

چند ورق اسلب مورد نیاز است؟

در ابتدا باید اشاره نماییم که نگهداری و استفاده از باقیمانده سنگ های یک پروژه برای پروژه بعدی به چند دلیل امکان پذیر نیست، پس در صورتی که شما نیازمند تهیه صفحه کابینت برای فقط یک کابینت هستید باید توجه نمایید که مقدار اسلب قابل خرید حداقل یک ورق کامل بوده و در صورتیکه نیازمند به استفاده از حتی بخشی از اسلب دوم باشید می بایست حتماً ورق دوم را نیز بصورت کامل خریداری نمایید و امکان خرید بصورت نیم یا بخشی از ورق اسلب به چند دلیل وجود ندارد. اولین دلیل این است که هر کابینت دارای ابعاد خاص خود بوده و باقیمانده سنگ کابینت شما ممکن است در هیچ پروژه دیگری قابل استفاده نباشد. دلیل دوم این است که هر اسلب دارای طرح و بافت خاص خود بوده و  ممکن است قسمت باقیمانده از پروژه شما دارای طرح و نقشی باشد که مورد پسند خریدار بعدی قرار نگیرد و یا امکان جور نمودن طرح سنگ باقیمانده با ابعاد مورد نیاز مشتری بعدی وجود نداشته باشد. دلیل بعدی این است که ممکن است موجودی سنگ مورد انتخاب در انبار تولید کننده به اتمام برسد و قطعه سنگ باقیمانده در هیچ پروژه ی دیگری مصرف نشود (تبدیل به ضایعات برای تولید کننده گردد). با توجه به موارد ذکر شده تولیدکندگان ریسک نگهداری تکه های باقیمانده را نپذیرفته و خریدار می بایست بصورت کامل ورق های مورد نیاز خود را تهیه نماید. قطعات مازاد متعلق به خریدار بوده و همراه صفحات کابینت برای ایشان ارسال می گردد. لازم به ذکر است در صورت نیاز امکان ساخت انواع میز جلومبلی، ناهار خوری، عسلی و غیره با سنگهای باقیمانده از پروژه وجود خواهد داشت. در تصویر پایین ابعاد قطعات A، B و C روی اسلب ها مشخص شده و به راحتی قابل تشخیص است که با اینکه مقدار زیادی از یک اسلب باقی می ماند (حتی بیش از متراژ مورد نیاز)، ولی امکان قراردادن قطعه سوم در یک اسلب همراه دو قطعه دیگر وجود ندارد و خریدار می بایست هر دو ورق را بصورت کامل خریداری نماید. ملاحظه فرمودید که ابعاد سنگ و ابعاد صفحه کابینت نحوه محاسبه متراژ صفحه کابینت را بطور مستقیم مورد تاثیر قرار می دهند.

سنگ کابینت

آیا بوکمچ کردن سنگ کابینت به مقدار سنگ مورد نیاز می افزاید؟

در پاسخ به این سوال باید گفت بطور قطع به یقین اینچنین است و در صورتی که نیاز داشته باشید که سنگ بین کابینتی یا سنگ صفحه کابینت را بوکمچ نموده و یا موج های سنگ را جور و یکنواخت نمایید این مسئله موجب افزایش مقدار سنگ کابینت شما خواهد گردید. اگر سفارش شما مربوط به یک پروژه ساختمانی باشد (بیش از ۱ کابینت) احتمال اینکه مقدار سنگ مورد نیاز برای هر صفحه کابینت در نهایت کمتر از مقدار مورد نیاز برای یک کابینت گردد وجود دارد. در واقع مقدار ضایعات شما بطور قابل توجهی کم خواهد گردید. موارد قید شده مهمترین عوامل تاثیر گذاری هستند که در نحوه محاسبه متراژ صفحه کابینت تاثیر مستقیم داشته و حتما می بایست هنگام محاسبه مد نظر قرار بگیرند. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص موارد مهمی که باید هنگام خرید سنگ کابینت مد نظر قرار دهید توصیه می کنیم این مقاله را مطالعه بفرمایید.