خدمات طراحی سنگ

استفاده از زیباترین و گران قیمت ترین سنگ های خارجی به تنهایی فضایی دلنیشن و نتیجه ای مطلوب را به ارمغان نخواهد آورد. طراحی صحیح است که با توجه به کاربرد و کارکرد، نور، تناسب رنگ، نقوش طبیعی سنگ… چیدمان هماهنگی از سنگ انتخاب شده را پیشنهاد خواهد داد. چینش اشتباه همان سنگ ممکن است به نتیجه ای کاملا متفاوت منجر شود و در نهایت در خریدار احساس  ناخوشایند صرف هزینه بی مورد ایجاد گردد. طراحی شومینه سنگی، طراحی سنگ صفحه کابینت، طراحی سرویس بهداشتی و روشویی و همچینین طراحی بوک و فورمچ برخی از این خدمات می باشند.

 

Call Now Button