اسلب سنگ سفید الیگودرز

چینی سفید الیگودرز

نام سنگ: اسلب سنگ چینی نیریز

کد سنگ: ۲۶۰۳

فرآوری: صیقلی (پولیش)

ابعاد: ۲*۱۶۷*۲۲۰ 

وضعیت: موجود در انبار

کاربری: سنگ کف، نما، بوکمچ، فورمچ، کانترتاپ

سنگ لایبید

نام سنگ: سنگ چینی لایبید

کد سنگ: ۱۲۱۴

فرآوری: صیقلی (پولیش)

ابعاد: ۲*۱۹۴*۲۷۰

وضعیت: موجود در انبار

کاربری: سنگ کف، نما، بوکمچ، فورمچ، کانترتاپ

سنگ روشن نیریز

نام سنگ: اسلب سنگ روشن نیریز

کد سنگ: ۴۳۰۹

فرآوری: صیقلی (پولیش)

ابعاد: ۲*۱۹۰*۳۱۵

وضعیت: موجود در انبار

کاربری: سنگ کف، نما، بوکمچ، فورمچ، کانترتاپ

سنگ نیریز روشن

نام سنگ: اسلب سنگ روشن نی ریز

کد سنگ: ۴۳۰۶

فرآوری: صیقلی (پولیش)

ابعاد: ۲*۱۹۴*۲۴۵

وضعیت: موجود در انبار

کاربری: سنگ کف، نما، بوکمچ، فورمچ، کانترتاپ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button