مرمریت ایتالیایی عربسکاتو اوروبیکو

مرمریت عرب اسکاتو اوروبیکو Arabescato Orobico (مرمریت عرب اسکاتو اوروبیچو) یکی از زیباترین سنگ های ساختمانی دنیا می باشد. مرمریت یکی از سنگ های ساختمانی معروف و پرفروش کشور ایتالیا است. ایتالیا مهد مشهورترین مرمریت های دنیا از جمله مرمریت عرب اسکاتو اوروبیکو می باشد.  سنگ طبیعی مرمریت Arabescato Orobico با رنگ زمینه ای روشن و لکه ها و رگه های خاکستری از زیباترین نوع مرمریت های ایتالیا و دنیا به شمار می آید.

Call Now Button