سنگ مرمریت کاشمر

سنگ مرمریت کاشمر از سنگی با زمینه سفید روشن می باشد و بدلیل رنگ خاص و روشن خود همواره مورد توجه سازندگان و معماران قرار گرفته است. سنگ میکاشیست از دهه های قبل اقدام به تولید سایزهای مختلف تایل سنگ سفید کاشمر برای استفاده در سنگ کف سالن پذیرایی، سنگ کف و دیوار لابی، سنگ پله و راه نموده است. اخیراً با راه اندازی خط اسلب بر اقدام به تولید این محصول در بفرم اسلب با کیفیت صادراتی نموده است. این سنگ ساختمای دارای دو طرح پر و کم خط است، که شامل خط های کریستالی یا شاخ گوزنی می باشد، این مورد در تعیین قیمت سنگ مرمریت کاشمر  نقش تعیین کننده ای دارد.

Call Now Button