سنگ صفحه کابینت

    سنگ صفحه کابینت یکی از مواردی است که صحاحبان پروژه های ساختمانی حساسیت بسیار زیادی در انتخاب آن بخرج می دهند. در واقع انتخاب صحیح به لحاظ جنس، رنگ و  سایز کانترتاپ که میز کار خانمهای با سلیقه و مشکل پسند می باشد بسیار حائز اهمیت می باشد. انتخاب صفحه روی کابینت یکی از مهم‌ترین گزینش‌ها بوده و نیازمند شناخت کافی از جنس سنگ، کیفیت، دوام و قیمت اسنگ  طبیعی می باشد. هنگام انتخاب بین سنگهای طبیعی خارجی به دلیل تنوع بسیار زیاد  پروسه انتخاب برای آرشیتکت ها و صاحبان پروژه زمانبر و پیچیده می گردد. هدف ما در سنگ میکاشیست تسهیل این پروسه برای مشتریان ارجمند و طراحان پروژه های ساختمانی می باشد.

    Call Now Button