بوک مچ اسلب سنگ خارجی

    قبل از معرفی بوک مچ اسلب سنگ خارجی که می تواند سنگ گرانیت خارجی، سنگ مرمریت خارجی، سنگ کوارتزیت خارجی و یا سنگ انیکس (مرمر) خارجی باشد که توسط سنگ میکاشیست عرضه می شود بهتر است ابتدا ببینیم اصلا بوک مچینگ چیست؟ بوک مچینگ و یا در اطلاح بوک مچ اشاره به تطبیق دو یا چند اسلب سنگ بصورت چینش جناغی است، به طوری که دو سطح مجاور، تصور یک کتاب باز را در ذهن بیینده ایجاد می کنند و نقوش اسلب ها بصورت اینه ای یکدیگر را کامل می نمایند. جور کردن اسلب سنگ گرانیت، مرمریت، کوارتزیت، مرمر یا تراورتن به صورت جناغی یا بوک مچینگ یکی از روش های رایج در صنعت سنگ و طراحی است و با این کار میتوان به زیبایی کار و محیط افزود

    Call Now Button