پروژه رستوران هتل اسپیناس پالاس

پروژه رستوران هتل اسپیناس پالاس از دیگر پروژه های خاص سنگ میکاشیست می باشد. هتل اسپیناس پالاس با قرار گرفتن در منطقه ی شمال تهران مانند جواهری نهان در یک بهشت آرام نگاه ها را به خود خیره می کند. این هتل با در نظر گرفتن انتظارات متفاوت، خدمات لوکس متفاوتی را ارائه می دهد. همچنین، طراحی این هتل با استفاده از معماری معاصر و متاثر از معماری حیرت انگیز گذشته، سلیقه های همه ی سنین را در نظر گرفته است. شاید به همین خاطر باشد که اسم آن را “کاخ” انتخاب کرده اند. برای سطوح کانترهای این رستورات از مرمریت اربسکاتو واگلی که یکی از زیباترین و محبوب ترین مرمریت های دنیاست استفاده گردیده است.