مرمریت ایتالیایی بیانکو کارارا

مرمریت ایتالیایی بیانکو کارارا Bianco Carrara (سنگ مرمریت بیانکو کارارا) یکی از زیباترین سنگ های ساختمانی دنیا می باشد. مرمریت یکی از سنگ های ساختمانی معروف و پرفروش کشور ایتالیا است. ایتالیا مهد مشهورترین مرمریت های دنیا از جمله مرمریت بیانکو کارارا می باشد.  سنگ طبیعی مرمریت Bianco Carrara با رنگ زمینه ای روشن و لکه ها و رگه های خاکستری از زیباترین نوع مرمریت های ایتالیا و دنیا به شمار می آید.

Call Now Button