سنگ مرمریت خارجی توباکو براون

سنگ مرمریت خارجی توباکو براون Tobaco Brown یکی از زیباترین سنگ های ساختمانی دنیا می باشد. مرمریت یکی از سنگ های ساختمانی معروف و پرفروش کشور ایتالیا بوده و این کشور مهد مشهورترین مرمریت های دنیا از جمله سنگ مرمریت خارجی توباکو براون می باشد.  سنگ طبیعی مرمریت توباکو براون با رنگ زمینه ای تیره از زیباترین نوع مرمریت های ایتالیا و دنیا به شمار می آید.

Call Now Button