سنگ مرمریت ایتالیایی جیورجیو پرلا Giorgio Perla

سنگ مرمریت ایتالیایی جیورجیو پرلا Giorgio Perla یکی از زیباترین سنگ های ساختمانی دنیا می باشد. مرمریت یکی از سنگ های ساختمانی معروف و پرفروش کشور ایتالیا است. ایتالیا مهد مشهورترین مرمریت های دنیا از جمله سنگ مرمریت لازا می باشد.  سنگ طبیعی مرمریت جیورجیو پرلا Giorgio Perla با رنگ زمینه ای روشن و رگه های خاکستری از زیباترین نوع مرمریت های ایتالیا و دنیا به شمار می آید.

Call Now Button